Välkommen till min nya blogg om Geocaching. Här kommer jag berätta om våra äventyr i både ord och bild. Med våra menar jag mig själv och Geosambon A-C 68, som jag även kallar myrsloken för hon hittar allt som oftast de svårgömda. Ibland kan någon eller några av ungdomarna följa med på en cachingtur.smiley